رادیو کارآفرینی | گفتگو علی خادم الرضا و دکتر هومن تصدیقی | اپیزود ۴

۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۴:۰۶ | 88 | 00:23:14

آقای دکتر هومن تصدیقی دکتری مدیریت استراتژیک خود را از دانشگاه شیزوکا ژاپن اخد کردند و پیش از آن نیز در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر تحصیل کرده اند.

توضیحات در مورد رادیو کارآفرینی | گفتگو علی خادم الرضا و دکتر هومن تصدیقی | اپیزود ۴

رادیو کارآفرینی | گفتگو علی خادم الرضا و دکتر هومن تصدیقی | اپیزود ۴

در این گفتگو از رادیو کارآفرینی با یکی از محبوب ترین و متخصص ترین اساتید مدیریت استراتژیک صحبت کردم؛ جناب آقای دکتر هومن تصدیقی.

آقای دکتر هومن تصدیقی دکتری مدیریت استراتژیک خود را از دانشگاه شیزوکا ژاپن اخد کردند و پیش از آن نیز در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر تحصیل کرده اند.

ایشان در حوزه های متعددی از جمله مدیریت استراتژیک ، معماری سازمان و اصول مدیریتی ، مرکز داده و زیر ساختهای پردازش ، ITIL و استاندارهای مدیریتی و … صاحب نظر بوده و در این حوزه ها در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر تدریس می کنند.

آقای دکتر هومن تصدیقی همچنین مشاوره سازمان های بزرگ در حوزه تخصصی خود هستند.

در این گفتگوی جذاب من از ایشان در رابطه با پارادایم های جدید حاکم بر فضای کسب و کار پرسیدم.

ار مباحث و مفاهیم نوین در مدیریت استراتژیک سوال کردم.

از جایگاه استراتژی در کارآفرینی و استراتژی های موفقیت برای کارآفرینان.

از ویژگی های مورد نیاز یک شخص کارآفرین صحبت کردیم و بسیاری از موارد دیگر.

نظر خود را در مورد رادیو کارآفرینی | گفتگو علی خادم الرضا و دکتر هومن تصدیقی | اپیزود ۴ بنویسید.
captcha
نظرات در مورد رادیو کارآفرینی | گفتگو علی خادم الرضا و دکتر هومن تصدیقی | اپیزود ۴