فایل صوتی وبینار شناخت و تحلیل محیط امروزی کسب و کار

۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۲:۱۴ | 109 | 01:40:54

مدرس علی خادم الرضا

توضیحات در مورد فایل صوتی وبینار شناخت و تحلیل محیط امروزی کسب و کار

وبینار شناخت و تحلیل محیط امروزی کسب و کار

اشتباه بزرگی که بسیار از کارآفرینیان، مدیران و صاحبان کسب و کار دارند این است که آنها تمام موفقیت در کسب و کار را مرهون یافتن ایده ها ناب می دانند. در صورتی که در فضای کارآفرینی و کسب و کار ایده ها اصالت ندارند، بلکه محیط کسب و کار است که خود را تحمیل می کند! بنابراین گام نخست و قدرتمند برای شروع کسب و کار موفق شناخت دقیق و کارآمد محیط کسب و کار است تا از این طریق بتوانیم از فرصتها استفاده کنیم و ارزش خلق کنیم.

 

در شهریورماه ۱۳۹۸ و توسط انتشارات برآیند وبیناری با موضوع شناخت و تحلیل محیط کسب و کار امروزی ارائه کردم. در این وبینار از ۷ منظر به بررسی و تحلیل محیط کسب و کار امروزی و سیر تحول و تغییرات آن پرداختم. برخی از این جنبه ها عبارتند از : بررسی فضای کسب و کار امروزی از منظر تمایز، بررسی محیط کسب و کار امروزی از منظر ۳ موج فناوری آلوین تافلر، نگاه به انقلاب صنعتی چهارم، بررسی محیط کسب و کارهای امروزی و آینده بر مبنای نیمه عمر علم و پیدایش عصر تکینگی، بررسی محیط کسب و کار گذشته و امروز بر مبنای پارادایم های اجتماعی، فلسفی، هنری و انسانی مدرنیسم و پست مدرنیسم و … . در پایان وبینار نیز جمع بندی از اساسی ترین حوزه های موفقیت در کسب و کارهای امروزی ارائه دادم.

 

با مشاهده این وبینار خواهید دید که بسیاری از ایده هایی که ناب به نظر می آیند در بدو تولدشان منوسخ هستند و متعلق به قالب فکری و تفکری کهنه! فضای کسب و کار امروزی فضای تولید بیشتر، قیمت پائین تر، کیفیت بالاتر، شناسایی نیارها، شناسایی خواسته و … نیست. بلکه پاشنه آشیل موفقیت کسب و کارهای امروزی تمایز است.

نظر خود را در مورد فایل صوتی وبینار شناخت و تحلیل محیط امروزی کسب و کار بنویسید.
captcha
نظرات در مورد فایل صوتی وبینار شناخت و تحلیل محیط امروزی کسب و کار