فایل صوتی رایگان وبینار ضبط شده کارآفرینی کماندویی علی خادم الرضا در انتشارات برآیند

۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۶:۳۸ | 291 | 01:19:53

کارآفرینی کماندویی | موفقیت در کارآفرینی در شرایط پیچیده و عدم قطعیت

توضیحات در مورد فایل صوتی رایگان وبینار ضبط شده کارآفرینی کماندویی علی خادم الرضا در انتشارات برآیند

کارآفرینی کماندویی عنوانی است که من علی خادم الرضا، برای اولین بار در ایران و به فارسی ارائه می دهم. اما اهمیت و ضرورت این موضوع چیست؟ چه نیازی به معرفی این عنوان وجود دارد؟ چه چیزهایی در عرصه کارآفرینی تغییر کرده است؟  پاسخگویی به این تغییرات به چه ویژگی هایی نیاز است؟

باید بدانیم که امروز سخت ترین دوران برای کارآفرینی و مدیریت کسب و کار (البته به شیوه های سنتی) است. بنابراین برای موفقیت در عرصه های جدید نیاز به توانمندی های جدید است. توانمندی هایی که نه از یک انسان معمولی بلکه از یک انسان بسیار ورزیده مانند تکاوران و کماندوها انتظار می رود. امروز زمانی است که دیگر انسان های معمولی نمی توانند با مقداری خرید و فروش و … خود را کارآفرین بنامند. امروز برای ورود به کارآفرینی باید کماندو باشید.

از شما دعوت می کنم که فایل صوتی وبینار کارآفرینی کماندویی را به طور کامل بشنوید. وبینار کارآفرینی کماندویی دومین وبینار آموزشی من است که با انتشارات برآیند برگزار کرده ام. همچنین کتاب کارآفرینی کماندویی سومین کتابم با انتشارات فرهیخته برآیند و در مجموع ۱۸ امین آنهاست که در صورت رضایت از موضوع و مشاهده وبینار می توانید آن را مطالعه کنید.

 

 

نظر خود را در مورد فایل صوتی رایگان وبینار ضبط شده کارآفرینی کماندویی علی خادم الرضا در انتشارات برآیند بنویسید.
captcha
نظرات در مورد فایل صوتی رایگان وبینار ضبط شده کارآفرینی کماندویی علی خادم الرضا در انتشارات برآیند